FR EN NL

van 18 tot 22 Juli 2018

Meer informatie en nieuwe website binnenkort

FR EN NL

Summer 2018 is coming…

Met het vooruitzicht op een nieuwe cyclus van Ragnarok die zal plaatsvinden in de zomer van 2018, is men een geheel nieuwe internet site aan het creëren. Je zal er alle informatie vinden die nodig is voor een vlot spelverloop en over het evenement.

In afwachting, wij blijven bereikbaar via onze Facebook pagina en via email op het volgende adres: ragnarokgn@gmail.com

Desalniettemin, weet dat deze nieuwe cyclus grondige veranderingen zal introduceren tegenover de oude:

Op gebied van de achtergrond van de spelwereld : De wereld die jullie kenden, zal niet meer geheel hetzelfde zijn. De overwinning van het Gouden Emperium en de bezetting van Harapan laat duidelijk zijn sporen na.

Op gebied van het scenario : wij zullen de narratieve schaal veranderen. Het zal niet meer gaan over het verhaal van naties maar eerder gefocust op groepen en spelers.

Op gebied van regels : voor een deel zullen regels aangepast worden om beter bij de achtergrond te passen, anderzijds zullen bepaalde spel mechanismes volledig herzien worden (het beheer en de evolutie van het personage bijvoorbeeld).

Op gebied van het evenement : het zal een langer evenement worden, een spel gedurende 4 dagen (vanaf woensdag avond tot zaterdag middernacht).

Deze veranderingen impliceren dat het niet mogelijk zal zijn om dezelfde personages te spelen als tijdens de eerste cyclus. Alle deelnemers zullen een nieuw personage moeten maken.

Ondanks deze aanpassingen blijft Ragnarok nog altijd trouw aan zijn formule, "een masslarp met diepgang en zeer toegankelijk" :

Masslarp betekent dat Ragnarok een live action role play is (geen festival, noch een computerspel) die meer dan duizend deelnemers samenbrengt. Je bent waarschijnlijk één van deze deelnemers en wij hebben nood aan jullie actieve deelname zodat we deze diepgang van Ragnarok kunnen behouden en garanderen. Zonder jullie hulp, zijn al onze inspanning ter vergeefs.

Een masslarp impliceert ook dat door de grote hoeveelheid deelnemers er verschillende verwachtingen en gevoeligheden zijn tijdens het spel. De gouden regel voor alle interacties tussen personages is een continue roleplay (rp): je moet steeds alle situaties en acties bekijken door de ogen van je personage.

Diepgang, want Ragnarok stelt een spel universum voor met een sterke interne samenhang in dewelke de personages letterlijk worden ondergedompeld. (De ontdekking van deze samenhang is tevens een motor van het spel). Dus, om deze samenhang te garanderen en om meer diepgang te bekomen, zullen alle personages, die evolueren binnen Ragnarok, originele personages moeten zijn. Het is te zeggen, personages die speciaal en exclusief gecreëerd zijn om te leven in het universum van Ragnarok.

Om de diepgang te bevorderen voor het universum van Ragnarok, verbieden wij tenten gemaakt uit nylon en plastieken party tenten. Wij eisen ook dat alle deelnemers grondig aandacht besteden aan hun kostuum. Op dezelfde reden vragen wij deelnemers niet hun smartphone te gebruiken en discreet fotos nemen. Toegang tot elektriciteit zal op algemene manier beperkt worden tot het strict noodzakelijke.

Toegankelijk omdat wij het belangrijk vinden dat alle deelnemers een warme verstandhouding hebben onderling, en welwillend zijn naar elkaar. Dit zodat het spel kan gebeuren in een klimaat van onderling respect. Wij vinden het tevens belangrijk dat alle deelnemers zich op een volwassen en respectabele manier gedragen. Dus wij vertrouwen er op dat jullie zelf nakijken dat jullie materiaal geen gevaar is voor anderen en dat jullie zelf jullie personage kaart beheren. Het wederzijds vertrouwen is de centrale pilaar die onvervangbaar opdat het spel goed verloopt en onderhoudend is voor iedereen.

Het is in deze geest van toegankelijkheid dat Ragnarok wordt georganiseerd: alle spelleiders zijn vrijwilligers en nemen tijd vrij om een kwaliteitsvol evenement voor zoveel mogelijk deelnemers te organiseren. Ragnarok is geen gegeven iets, het is een wondermooie kans. Laten wij er alles aan doen dat deze kans zich elk jaar herhaald.